Celní služby

Celní odbavení při dovozu a vývozu

Nabízíme přímé zastoupení při celním odbavení. Celní poradenství a služby při dovozu a vývozu vozidel.

Dovoznímu clu podléhá každé dovážené zboží, které je dováženo z třetích zemí, s výjimkou zboží, které je v celním sazebníku a v celním zákoně výslovně uvedené, jako zboží bez cla. Zboží dopravené do tuzemska, musí být předloženo osobou, která ho do tuzemska dopravila, bez zbytečného odkladu, s neporušenou celní uzávěrou, k celnímu odbavení.

Celní řízení se zahajuje podáním celního prohlášení na předepsaném tiskopise „Jednotná celní deklarace“ JCD. Celní prohlášení předloží dovozce, nebo dopravce, tedy deklarant. Celní řízení se provádí za jeho přítomnosti. Pro uplatnění smluvního a preferenčního cla musíme mít od importéra prohlášení o původu zboží tj. doklad EUR 1, nebo prohlášení na faktuře.

Na žádost a na náklady dovozce může proběhnout dovozní celní řízení v místě vykládky. Častějším způsobem však je, že dovozní celní řízení probíhá v celním prostoru vnitrostátní celnice, jsou to prostory vyjmenované, např. celní sklad, parkoviště, určené koleje železniční stanice, letištní prostory atd.

Pro rovnoprávný vztah s celním úřadem je nezbytně nutné se detailně seznámit s Celním zákonem č.13/1993 Sb., včetně novelizace a jeho přílohami i prováděcími vyhláškami.

Zahájit chat
1
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte přepravu pro Vaše auto, motorku, čtyřkolku nebo loď? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...