Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island – úmyslné obcházení nebo jen čistá neznalost?

Celní správa České republiky
Celní úřad pro Liberecký kraj
České mládeže 1122
460 03 Liberec 6

V Liberci 31.10.2023


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Liberecký kraj


Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island – úmyslné obcházení nebo jen čistá neznalost?

​Pojem země ESVO, neboli Evropské sdružení volného obchodu, neznamená členské země Evropské unie. 

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy by si měli uvědomit především ti, kteří si dovezli nebo plánují dovézt jakékoli zboží z těchto zemí (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island).

Zmíněné země totiž jsou sice členy tzv. ESVO, ale nejsou členy Evropské unie, tudíž se na dovoz zboží z těchto zemí pohlíží jako na zboží dovezené ze třetích zemí. To znamená, že osoby dovážející zboží z těchto zemí jsou povinny podat celní prohlášení a zboží předložit celnímu úřadu k celnímu řízení. 

Tento problém se týká především motorových vozidel dovezených z těchto zemí. Vzhledem k tomu, že se při zápisu do registru silničních vozidel nemusí předkládat celní doklad, v lidech to vzbuzuje dojem, že nemusí motorové vozidlo proclívat. Opak je ale pravdou!  V rámci následných kontrol Celní úřad pro Liberecký kraj, jako mnoho jiných celních úřadů, prověřuje dovezená vozidla z těchto zemí, tedy především skutečnost, zda byla tato vozidla, která jsou zapsaná do registru vozidel, také řádně proclena.

Pokud osoba tuto povinnost nesplní, dopouští se přestupku podle § 47 zákona č. 242/2016 Sb., Celní zákon, za který jí může být uložena pokuta až do výše 4 000 000 Kč, a k tomu jí bude za dovoz motorových vozidel ještě vyměřeno clo a DPH.

Doporučujeme tedy všem kupujícím, kteří takovéto vozidlo pořizují, aby od prodávajícího vyžadovali doklad o úhradě celního dluhu, nebo podali celní prohlášení sami.

Více informací Vám poskytneme na kterémkoli celním úřadě.

por. Bc. Amálie Kolářová
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj
tel: +420 261 331 158
mobil: +420 601 587 509
fax: +420 485 218 200
e-mail: a.kolarova@cs.mfcr.cz

Převzato z: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-liberecky-kraj/tiskove-zpravy/2023/Stranky/%c5%a0v%c3%bdcarsko,-Norsko,-Lichten%c5%a1tejnsko-a-Island-%e2%80%93-%c3%bamysln%c3%a9-obch%c3%a1zen%c3%ad-nebo-jen-%c4%8dist%c3%a1-neznalost.aspx

Nezávazná poptávka přepravy

+420 607 737 727

Chcete-li znát orientační cenu za Vaši přepravu vozidel, vyplňte prosím náš poptávkový formulář a jeden z našich dispečerů se vám bude v co nejkratší době věnovat.

Poptávka přepravy
Zahájit chat
1
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte přepravu pro Vaše auto, motorku, čtyřkolku nebo loď? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...